Sea-Lix er en patentert turbinplattformteknologi. Selv om alle Sea-Lix-turbiner er basert på de samme designprinsippene, består produktspekteret av en stor variasjon innen størrelser og konfigurasjoner. Våre turbiner genererer elektrisitet fra vanndistribusjonssystemer, tidevann og elver. Sea-Lix-turbiner kan også kombineres med konvensjonelle turbinløsninger, for eksempel i forbindelse med å utnytte minstevannføring i eksisterende kraftverk.

Les mer om Sea-Lix sin

TEKNOLOGIPLATTFORM

og våre

PRODUKTER

Nyheter

IFAT 2018 | WORLD PREMIERE – POGMO Q | May 14th – 18th

From the 14th – 18th of May, Sea-Lix is strongly represented at IFAT 2018 – the World’s Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management. Our stand is up and running, and we’re proud and delighted to showcase our highly innovative POGMO Q. In short, it is a combined flowmeter and power […]

Putting the FILIX to the test (VIDEO)

We have been wanting to demonstrate for our clients just how capable the FILIX filter family is. Now we have. The intention was to emulate a common scenario in the hydropower industry; forest residue and debris entering the more delicate parts of the machinery, where clean water is crucial for effective cooling and sealing. Thus, […]

POGMO Q5 runder 500 timers driftstid!

Kl. 12.00 i dag hadde POGMO Q5-prototypen kjørt uavbrutt i 500 timer på vårt testsenter.