Inspirasjonen bak Sea-Lix

Man forstår ikke hvilke krefter som bor i tidevann før man har erfart dem på nært hold!

Etter at han to ganger gikk glipp av stranden på Plémont, Jersey, leste Aage Bjørn Andersen tidevannstabellen.

På det tredje forsøket lyktes han, og stranden kunne endelig beundres! På Plémont varierer vannstanden mellom flo og fjære kraftig – i overkant av 13 meter på det meste – mens 10-12 meter er normalen. Tidevannets iboende energi virket overveldende, og inspirerte Aage Bjørn til å finne måter å utnytte denne på.

Da han returnerte fra ferien ble mulighetene i tidevann diskutert med Dr. Jason Dale, som fort lot seg rive med av Aage Bjørns entusiasme for å temme de store kreftene. De la hodene sine sammen, gjorde litteraturstudier og skaffet seg oversikt over pågående prosjekter. Det tok ikke lang tid før de nådde en konklusjon; ”Vi kan gjøre dette bedre…».

Plattformteknologien til Sea-Lix er beskyttet av patenter og patentsøknader i alle relevante regioner.