G-LIX er en komplett pakke

Tradisjonelt sett har småkraft vært basert på nedskalert teknologi fra storkraft. Dette gir uforholdsmessig store utbyggingskostnader, spesielt når det gjelder fundamentering og annen nødvendig infrastruktur. Vi i Sea-Lix kommer fra den andre enden, og har utviklet en svært kompakt og effektiv turbintype som enkelt kan skaleres opp til de aller fleste småkraftapplikasjoner. Vi leverer PLUG and PLAY-turbinkraftverk i standard container.

Fordi vår turbin har to kontraroterende rotorer, oppnås en svært kompakt løsning. Videre selvkanselleres dreiemomentet. Dette medfører to ting; 1) nedstrøms erosjon reduseres til et minimum og 2) det kan tillates en svært beskjeden støttestruktur til turbinen. Når turbinen vår i tillegg byr på en virkningsgrad på i overkant av 90 %, blir totalen et småkraftverk med attraktiv lønnsomhet, selv i et marked med pressede strømpriser.

PRODUKTBLAD

G-LIX (eng | nor)

BE OM ET TILBUD

GENERELLE HENVENDELSER

+47 22 69 75 00