Sea-Lix introduserer POGMI/POGMO

POGMO er en banebrytende turbin som produserer off-grid kraft for å drifte »Smart-vann»-nettverk. De mindre POGMI/POGMOene produserer nok kraft for overvåkningsutstyr, mens de større POGMI/POGMOene er designet for tyngre oppgaver som ventilmotorer. Selv om de er svært nyttige hver for seg, er det ideelle å bruke dem i kombinasjon med hverandre.

Trykkontroll er en typisk applikasjon. Et antall trykksensorer i en forsyningssone (DMA) kommuniserer med en oppstrøms trykkontrollenhet, som en POPCO eller PRV.
Små POGMI/POGMOer drifter trykksensorene, mens en oppstrøms aktuator driftes av en større POGMI/POGMO eller en POPCO. Resultatet er presis og umiddelbar trykkontroll, noe som holder trykkinduserte lekkasjer på et minimum. POGMI/POGMOer kan også brukes til å drifte flowmetere, overvåkning av vannkvalitet og ulike kommunikasjonsløsninger.

Produktblad

POGMI (eng)

POGMO (eng)

SUDA (eng | nor)

BE OM ET TILBUD

GENERELLE HENVENDELSER

+47 22 69 75 00

…og meld deg på nyhetsbrevet vårt her.

Sea-Lix skaper smarte vannettverk

Det er blitt estimert at vannbransjen kan spare 63 – 110 milliarder kroner årlig med «Smart-vann»-teknologi. Sea-Lix leverer plug-and-play turbiner for sikker og pålitelig kraftforsyning til off-grid lokasjoner i vannforsyningsnettverk.

Innen vanndistribusjon er driftskvalitet – særlig når det gjelder lekkasje- og trykkontroll – en funksjon av datatilgang og -oppløsning. POGMI/POGMO monteres direkte i hovedledningen eller i en sidegren, og sørger for pålitelig kraftforsyning til utvalgte lokasjoner i vannettverket. Når den er installert kan den drifte et bredt utvalg av utstyr, som sensorer, aktuatorer og kommunikasjonsenheter. Den legger til rette for kontinuerlig overvåkning og rapportering av trykk, volumstrøm og vannkvalitet – uten begrensninger med hensyn til målehyppighet. Umiddelbar og kontinuerlig datakommunikasjon revolusjonerer måten vannettverk kan optimaliseres på.

 

Ved å tilrettelegge for presis trykkstyring, kan POGMI/POGMO i betydelig grad bidra til å

  • redusere driftskostnader (OPEX) (lekkasjereduksjon, antall utrykninger)
  • redusere investeringsbehovet (CAPEX) (færre rørbrudd, redusert belastning på rør og utstyr, økt levetid på trykkeksponert materiell)

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud. 

Hilsen oss i Sea-Lix