POPCO – FOR VANNDISTRIBUSJONSSYSTEMER

 • Fornybar energi
 • Lekkasjereduksjon
 • Smart trykkontroll
 • Færre rørbrudd
 • Fjernstyrt

  POPCO er en avansert turbin som er i stand til å levere ønsket nedstrøms trykk, samtidig som den høster energi fra tilgjengelig overskuddstrykk. Den tilbyr dynamisk trykkontroll, noe som bidrar til å forhindre rørbrudd samt betydelig redusert lekkasjerate. Tradisjonelt sett har trykkreduksjon blitt utført ved å benytte trykkreduksjonsventiler (PRV’er); disse konverterer energien til varme som tapes i vannmassene.

  Vannbransjen bruker enorme mengder med energi – f.eks. konsumerer den rundt 5 % av all elektrisk kraft i USA. Sett i lys av de høye lekkasjeratene i vanndistribusjonssystemer, er det åpenbart at noe må gjøres. Elektriske biler, tog – til og med heiser – regenererer bremseenergi. Utnyttelse av overskuddstrykk representerer en parallell vi bør og kan benytte oss av.

  Doble, kontra-roterende rotorer sørger for et kompakt design og byr på moment-balansert drift – noe som gjør POPCO ideell der det er lite plass. Rotorhastigheten kan reguleres, noe som muliggjør dynamisk, nedstrøms trykkontroll – et «must» for scenarioer der forholdene stadig endres. Med andre ord – POPCO er som skapt for vanndistribusjon.

Produktblad

POPCO (eng)
SUDA (eng | nor)

BE OM ET TILBUD

GENERELLE HENVENDELSER

+47 22 69 75 00

…og meld deg på nyhetsbrevet vårt her.