aage

AAGE BJØRN ANDERSEN
CEO/Grunnlegger

Aage Bjørn Andersen

Aage Bjørn er marin arkitekt og CEO i Sea-Lix AS. Han har i sitt yrkesaktive liv jobbet med forskning og utvikling, primært innen energi og miljøvern. Fokus har vært rettet mot produktutvikling og industrialisering i forskjellige industrielle segmenter. Han er også entreprenør og har vært gründer og med-gründer i flere selskaper – blant andre Radical Filtration Ltd, OceanSaver AS (ballastvannteknologi) og MossHydro AS (selvrensende mikrofiltersystemer med høy kapasitet).