roar

ROAR CARLSEN
Salgsdirektør

Roar Carlsen

Roar er en maskiningeniør med lang erfaring fra salg og markedsføring av produkter til all type industri, men med hovedvekt på vannkraft og VA-bransjen.
Roar er svært fokusert på fornybar energi og bærekraftige løsninger.

Roar har bakgrunn fra:

  • Hoerbiger – Pneumatiske og hydrauliske ventiler og sylindre
  • Sigurd Sørum – Reguleringsventiler og måleinstrumenter for VA og vannkraft
  • Zeropex – Trykkreduksjonsturbiner

Other experience

  • Asker kommune, Kommunalteknisk avdeling – Leder for drift avløp