Kjernen i Sea-Lix-teknologien er en konisk heliks der det anvendes to rotorer i serie, som roterer i hver sin retning (kontraroterende).

Immaterielle rettigheter (IPR)

Sea-Lix sin plattform-teknologi er beskyttet av patenter og patentsøknader i alle relevante regioner:

  • To patentsøknader knyttet til turbin ble innlevert i UK i januar 2011. Disse ble senere slått sammen og gikk videre til PCT-trinnet i januar 2012. Nåværende status: EPO INNVILGET og innvilget eller under nasjonal vurdering i 14 land / 4 regioner.
  • En patentsøknad (dyse for filterrengjøring) innlevert i UK i januar 2012. Denne gikk videre til PCT i april 2013. Nåværende status: Innvilget i Kina og under nasjonal vurdering i 14 land / 4 regioner.
  • En tredje patentsøknad (turbin/ventil/pumpe) innlevert i UK i 2015. Denne gikk videre til PCT i 2016.