TIDAL/RIVER

En hydrokinetisk turbin for fristrømsapplikasjoner som tilbyr svært effektiv energiproduksjon med minimal miljøkostnad. Enten den er montert på sjø-/elvebunn eller hengende fra en flytende plattform, gir den enorm ytelse fra et relativt lite rotorareal på grunn av de to kontraroterende rotorene. Den kan leveres for strømninger i en eller begge retninger.

BE OM ET TILBUD

GENERELLE HENVENDELSER

+47 22 69 75 00