January 20 2019

SEA-LIX AS og INNVA AS inngår samarbeid

Sea-Lix AS og INNVA AS inngår et samarbeid som innebærer at INNVA AS overtar salg og markedsføring av Sea-Lix’ produkter i Norge. Dette omfatter produkter som POGMI, POGMO, POPCO og SUDA.

Sea-Lix AS har utviklet autonome overvåkingsplattformer for installasjon i drikkevannsforsyningen, POGMI og POGMO. Disse har en integrert turbinløsning som genererer elektrisitet på steder uten nett-tilknytning som for eksempel kummer og ventilkammer. Enhetene sikrer dermed uavhengig energi til sensorer, måle- og kontrollutstyr og kommunikasjon.
 
I tillegg kan POGMI og POGMO beregne flow.

Dette gir kommunene en unik mulighet til å innhente data fra en rekke steder i vanndistribusjonsnettet uten å måtte etablere strømforsyning til stedet.

Energigjenvinng fra overskuddstrykk

Verdt å nevne er det også at vi har utviklet en trykkreduksjonsturbin – POPCO – som kombinerer dynamisk trykkstyring med generering av elektrisitet. POPCO er et alternativ til reduksjonsventiler (som omdanner trykkenergien til varme i vannet) og genererer fornybar energi som kan brukes lokalt eller selges.

Begrunnelsen fra INNVA til å inngå samarbeidsavtalen:

“Sea-Lix AS er det eneste selskapet innen vanndistribusjon som har definert sammenhengene mellom trykk-kontroll på den ene siden og lekkasjetap og energigjenvinning på den andre samt videre å ha utviklet produkter som setter operatørene av slike anlegg i stand til å nyttiggjøre seg av fordelene som ligger i forbruksbasert trykkstyring. Filosofien og produktene retter seg rett inn i kjernen av de mest fokuserte utfordringene operatørene slåss med i dag. Nettopp at Sea-Lix har utviklet hele “næringskjeden” fra overvåking til kontroll og gjenvinning av energi  gjør selskapet unikt”.